Bemutatkozás

A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola Nyíracsádon és a környező településeken élő családok gyermekei számára keresztény légkörben kínál színvonalas oktatást. Intézményünk elsődleges feladatának tekinti, hogy  a ránk bízott gyermekek személyisége harmonikusan fejlődjön, és olyan tudás birtokába jussanak, mely segíti beilleszkedésüket a világba. Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben van. A görögkatolikus szellemiséget követve, kiemelten fontosnak tartjuk diákjaink erkölcsi és hitéleti nevelését is. Jelmondatunk: „Isten országa köztetek van.”

Iskolánk névadója Szent Piroska, aki hűségével, tudásával és szeretetével korának kiemelkedő alakja volt. Idegen környezetben is képes volt elfogadtatni műveltségét, szociális érzékenységét és keresztény erkölcsiségét. Példája nyomán célunk olyan hazaszerető fiatalok nevelése, akik képesek felelősséget vállalni a tetteikért és a jövőjükért.

Igyekszünk megfelelni a jelen kor kihívásainak, ezért iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet. A haladó csoportok számára magasabb óraszámban valósul meg az idegen nyelv oktatása, a két tanítási nyelvű osztályban pedig a rajz és az ének tantárgyak tanítása is angol nyelven történik. A kiemelkedő színvonalat jól felkészült és magas szinten oktató nyelvtanárok biztosítják. Célunk, hogy a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár angol nyelven folytassák, és az évek során képessé váljanak idegen nyelven nemcsak magabiztosan kommunikálni, de gondolkodni is.

Korunkban kiemelkedő fontosságú az informatika oktatása is. Mára az információ elektronikus formában történő feldolgozása és továbbítása világméretűvé vált. E kihívásnak kívánunk megfelelni az emelt óraszámú informatika osztály indításával. Célunk az első időkben a biztos írás, a szövegértő olvasás, az alapvető számolási készségek kialakítása és fejlesztése. A későbbi években viszont egyre több informatikai ismerettel felvértezve engedjük, hogy kibontakozhasson a tanulók tehetsége akár a robotika területén is.

Tanítványainkban a szülői házzal együttműködve szeretnénk kialakítani az önálló tudásszerzés képességét, és az egész életen át tartó tanulás igényét. Hiszünk abban, hogy az iskolánkban megtapasztalt szeretetteljes légkör biztos pontot jelent diákjaink életében, és együtt valljuk Kalkuttai Szent Teréz anyával: „Ahol szeretet van, ott az Isten”.