Erasmus 2018-20

ERASMUS+ 2018-2020   RÉSZVÉTEL A TÁRSADALOMBAN  – JÓ GYAKORLATOK CSERÉJE

Elindult iskolánk negyedik Comenius-Erasmus+ projektje. Már 2005 óta kapcsolódunk be az európai iskolák együttműködésébe, ezúttal finn, észt, cseh, spanyol és szlovén partnerekkel. A program két évig tart, de a korábbiakhoz hasonlóan a tevékenységek beépülnek pedagógiai programunkba és éves munkatervünkbe.

 

Mi motiválta a résztvevő hat iskolát a projekt megvalósítására?

 

Az európai iskolarendszert alapvetően homogén társadalmi összetételű csoportokra hozták létre. Napjainkban több európai ország sokszínűvé vált a bevándorlás illetve az etnikai csoportok súlyának növekedése miatt. Ez kihívást jelent a tanítás és a nevelés számára. A különböző társadalmi és etnikai hátterű tanulók kohéziója, aktív állampolgárrá nevelése új készségeket kíván meg. Ennek egyik módja, hogy az iskola együtt tudjon működni a helyi szervezetekkel. A probléma minden országban speciális, de az együttműködés módja, a társadalmi befogadás hasonló jegyeket mutat. A projekt megvalósítása során a résztvevő iskolák  közös tevékenységeket valósítanak meg helyi szervezetekkel, a tanárok új módszereket tanulnak egymástól, a tanulók különböző programokon vesznek részt saját iskolájukban, valamint utazásaik során a többi tanulóval együtt külföldön. Ennek során fejlődnek a nyelvi készségeik, felismerhetik, hogy a nyelvtanulásnak mennyi haszna van. Erősödik az együttműködési készségük, nemzeti és európai öntudatuk, tanulnak jogaikról és kötelességeikről. Összegezve ez a projekt egy „ösvény” ahhoz, hogyan motiváljuk és támogassuk a tanulókat abban, hogy vegyenek részt iskolájuk és lakóhelyük közéletében, úgy, hogy megszerezték a részvételhez szükséges készségeket. A tanárok számára egyedi lehetőséget nyújt jó gyakorlatok cseréjére, munkamódszerek tanulására a szociális kohézió erősítése érdekében.

Hat nemzetközi műhelyt szervezünk. A tanárok számára a jó gyakorlatok cseréjének terepe, hiszen a korábbi projektekhez hasonlóan a partner iskolákban kell foglalkozásokat tartaniuk a nemzetközi diákcsapat és az együttműködő szervezetek számára.  A tanulók történeteket írnak és illusztrálnak, előadásokat tartanak a témákról.

  1. Finnország: 2018. november: Az emberi jogok
  2. Szlovénia: 2019. január: Döntéshozatal és politikai dimenziók
  3. MAGYARORSZÁG: 2019. április: Egyenlőség, mint az európai értékek alapja
  4. Csehország: 2019. október: Környezetvédelmi felelősség
  5. Spanyolország: 2020. február: A kulturális örökség és az állampolgárság
  6. Észtország: 2020. május: Együttműködés a helyi szervezetekkel

A projekt végén két e-könyvet jelentetünk meg. Az egyik a tanárok tapasztalatainak gyűjteménye, a másikban a diákok mutatják meg, mit tanultak a projekt során angol és magyar/finn/észt/spanyol/szlovén/cseh nyelven. Nem új elemként, de az együttműködés felülete az eTwinnig (www.etwinning.net) lesz, mely egy hatalmas tér a tanulásra.

A projektet teljes egészében az Európai Unió Erasmus+ programja támogatja.

Illés Gabriella

projektvezető

 

Iskolánk bemutatkozó videója az alábbi linken tekinthető meg: https://drive.google.com/open?id=16zxa_wCp3FcmY7FKU5Tu6sVSSX3Ck9VG

 

ERASMUS+ 2018-2020   RÉSZVÉTEL A TÁRSADALOMBAN  – JÓ GYAKORLATOK CSERÉJE

Finnország: 2018. november: Az emberi jogok

A program keretében az első nemzetközi műhely Finnországban, Kitee városában volt. Iskolánkból Garda László igazgató, Bűte Anita a program pénzügyi vezetője, Demeter Ágnes tanár, Illés Gabriella a projekt vezetője, valamint két diák, Kiss Gergely 6. és Gugg Zsolt 7. osztályos tanulók vettek részt. A város Karjala térségében található, ahová az eljutás sem könnyű. Budapestig busszal, onnan a Finnair menetrendszerinti járatával Helsinkibe utaztunk. Innen négy és fél órás vonatozás után érkeztünk meg a városba késő éjszaka. Itt nemcsak a kollégák vártak bennünket, hanem a vendéglátó családok is. Gergő és Zsolt Nina és Oskari családjánál lakott a hét során. Nemcsak önállóságot tanultak, hanem az alkalmazkodást is egy idegen családhoz. Ráadásul mindezt angol nyelven. Ez nem okozott gondot, minthogy az sem számukra, hogy részt vegyenek az Arppe iskola életében és a tanórákon.

Finn, észt, cseh, szlovén, spanyol és magyar gyerekek és felnőttek dolgoztak együtt a hét során. Számos programon vettünk részt amellett, hogy megismerhettük a sikeres finn iskolarendszert. A résztvevő országoknak bemutatkozó videót kellett készíteni, majd bemutatni. Nagy sikert aratott a magyarok rövidfilmje. Mivel a nemzetközi műhely témája az emberi jogok volt, a diákok először ebben a témában készítettek prezentációkat. Jó volt látni, ahogyan a különböző országokból érkezettek együtt dolgoztak. A tanárok megismerkedtek az iskola életével, a gazdasági és vezetési sajátosságokkal, a tanárok munkájával. Majd közösen egy filmkészítő kurzuson vettünk részt, hiszen a hét feladata egy film elkészítése volt. Lehetőségünk volt találkozni korábbi partneriskolánk Kesalahti tanáraival is.

A hét folyamán Joensuu-ba is kirándultunk. Itt a tanárok az egyetem egyik programjával ismerkedtek meg. Ennek keretében egy új tanítási módszert is megismertünk. A ’world café’ különösen jól használható társadalomismereti órákon. Ezalatt a diákok a helyi botanikus kertben voltak, itt oldottak meg különböző feladatokat. Délután egy menekülttáboban jártunk, melyet a finn vöröskereszt működtet Kontiolahtiban. Megdöbbentő volt mindannyiunk számára látni azokat az embereket, akikről eddig csak a hírekben hallottunk, szembesülni a motivációikkal, melyek arra késztették őket, hogy elhagyják hazájukat.

Egy nagyon különleges helyen folytatódott másnap a program. Olyan iskolában jártunk, ahol a menekültek tanulnak. Felnőtt emberek, akik nemcsak Afrikából, vagy Szíriából jöttek, hanem Oroszországból, sőt Franciaországból is. Először finnül kell megtanulniuk, majd a korábbi szakmájukat kell felfrissíteniük. Itt kellett elkészíteni a filmet. Zsolt és Gergő sok megdöbbentő dolgot hallott az interjúalanyuktól. Az itt készült filmet később megvágták, majd már itthon feliratoztuk, hogy mindenki számára érthető legyen a beszélgetés. A finn iskola nagyon sok civil szervezettel dolgozik együtt, mi is találkoztunk a vadászokkal, akik bemutatták a természetvédő munkájukat.

Meglátogattunk egy másik iskolát, a Hutsi iskolát, ahol alsóbb évfolyamok vannak.  Egy számítógépes alkalmazással is megismerkedtünk: a Kahoot módszerrel, melyet már egy kolléganőnk alkalmazott korábban. A diákok minden feladatot sikernek élhetnek meg, mely élményszírűvé teszi a tanulási folyamatot. Egy fergeteges tánctanulással zárták a finn vendéglátók a hetet.

Sok minden láthattunk a finn iskolarendszerről, mely megérdemel egy külön beszámolót: tényleg teljesen ingyenes, kevés a tanóra, nagyon gyakorlatias az oktatás, főzni és barkácsolni tanulnak, a zenekar hangszereit alumínium kondérokból készítették. Majdnem teljesen laptopon vagy tableten dolgoznak az órákon. Én nem utolsó sorban sokat vannak kinn (ahol mi fáztunk), de az iskolában zokniban vannak!

Legközelebb február elején Szlovéniában találkozunk, ahol a döntéshozatallal és annak politikai dimenzióival ismerkedünk meg.

Illés Gabriella

projektvezető

A Finnországban készült videó megtekinthető az alábbi linken: https://drive.google.com/open?id=1XH0yvLpJKd8WD__ohrI6NY3lk1G_MmCu

 

Szlovéniában jártunk

  1. január

 

A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában újból elindult az Erasmus+ kétéves projektje, ezúttal a finn, észt, cseh, spanyol, szlovén iskolákkal működünk együtt.  A program célja az angol nyelv, az együttműködés, és a kapcsolatteremtés fejlesztése. Minden ország egy megadott, érdekes témát dolgoz fel.

Január utolsó hetében három kollégámmal Szlovéniában jártunk, ahol megismerkedhettünk a politikai döntéshozatal különböző szintjeivel. Falusi, kisvárosi, fővárosi polgármesterekkel, Jožef Horvat parlamenti képviselővel, és a köztársasági elnökkel is találkoztunk. A szlovén parlamentben betekintést nyertünk az éppen ülésező képviselők munkájába, megnéztük a köztársasági elnök rezidenciáját is. Számomra meglepő volt, hogy nem kötik szigorú szabályokhoz az épületbe való bejutást, gyakran fogadnak gyermekcsoportokat is.

A szlovén iskola szorosan együttműködik különféle szervezetekkel, melyeknek munkájuk gyümölcsöző, ennek apropóján meglátogattunk egy humanitárius szervezetet, ahol rászorult embereken segítenek tárgy- és pénzadományokkal.
A vendéglátóink bemutattak egy civil tűzoltó- szervezetet, amely több falu összefogásának köszönhetően működik.

Új volt számunkra Mariborban az „Élő könyvtár” rendezvénye, ahol kártyákon témák, és különböző nemzetiségű önkéntesek nevei voltak feltüntetve, így személyes beszélgetés során juthattunk információkhoz.

Természetesen oktatási intézményekbe is eljutottunk, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy magas fokon képzett pedagógusok végzik munkájukat. Az óvodai dajkától az általános iskolai dolgozókig, mindenki beszéli az angol nyelvet, így természetesen a gyerekek is. Követendő példa az angol nyelv minél korábbi oktatása, illetve használata egyéb tanórákon is. Technikailag rendkívül jól felszereltek ezek az intézmények, azt éreztük, hogy a szlovén gyerekek nyugodtak, és boldogan járnak ebbe az iskolába.

Murska Sobotán egy szlovén kollégával közösen tanítottunk testnevelés órán. Az első osztályos gyerekeknél nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra, ezért egy mondókán keresztül tanítottam meg egy aerobik- koreográfiát. A diákok nagy figyelemmel és élvezettel végezték ezt az új testmozgást, a feladat célja a motoros képességek fejlesztése volt, és természetesen az, hogy mindez játékosan, jó hangulatban történjék.

A közös órát egy új típusú szülői értekezlet követett, ahol a szülőknek és gyerekeknek egy közös program után tartotta meg a pedagógus a hagyományos értekezletet.

Az utolsó nap programja az Erasmusban részt vevő országok oktatási rendszerének összehasonlítása volt. Magyarország képzési rendszerét Káli Anna tanárnő képekben prezentálta. Az iskolában a diákparlamentet minden évben megtartják, a tanulók ezen a rendezvényen jelezték elégedettségüket és igényeiket. Ottlétünkkor Mr. Tanja Fajon, az Európai Parlament tagja, a szlovén delegáció vezetője is megjelent.

Hazautazásunk előtt a szlovén partnertől azt a feladatot kaptuk, hogy diákjaink készítsenek interjút egy regionális politikai vezetővel, majd ebből állítsanak össze egy angol nyelvű prezentációt. Ezt a bemutatót a következő találkozón kell majd prezentálniuk, amelyet Nyíracsádon, a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában rendezünk meg.

Köszönjük a szlovén partnereknek a tartalmas és érdekes programokat, nagyon élveztük vendégszeretetüket!

Természetesen mi is nagy izgalommal és készülődéssel várjuk április elején érkező külföldi vendégeinket Magyarországra!

Guggné Bálega Mónika

 

ERASMUS+ HÉT NYÍRACSÁDON

Április első hetében került sor a két évig tartó program magyarországi találkozójára, melyre 11 tanár és 12 diák érkezett Finnországból, Észtországból, Csehországból, Spanyolországból és Szlovéniából. A diákok nyíracsádi vendéglátó családoknál laktak egy hétig, a tanárok Debrecenben.

Az egyenlőség, mint az európai értékek alapja gondolat köré épülő pályázat első állomása tavaly ősszel volt Finnországban. Ez év januárjában, Szlovéniában folytatódott, a harmadik, magyarországi program, melyen eddig a legtöbben vettek részt feladata az volt, hogyan integráljuk a különböző szociális és etnikai háttérrel rendelkező gyerekeket, miközben együttműködünk különféle civil szervezetekkel.

A vendéglátó családok és gyerekek, Kiss Gergő, Gugg Zsolt, Kerti Bobála, Kerti Benedek, Krekk Petra, Kiss Máté és Illés Nándor közös programokkal készültek. Felfrissítették angoltudásukat is, mivel ez volt a kommunikáció nyelve.

Hétfőn reggel az iskolában kezdődtek a programok. Garda László igazgató és Nagy János polgármester köszöntője után a helyi népdalkör dalcsokra üdvözölte a vendégeket. A diákönkormányzat és az iskola igazgatója vezette körbe két csoportban a tanárokat és a diákokat. Ezt követően egy Szlovéniában kapott házi feladatot mutattak be egymásnak Demeter Ágnes, Koleszár Tímea és Guggné Bálega Mónika irányításával. A politikai döntéshozatal különböző szintjeit kellett mindenkinek otthon tanulmányozni és bemutatni a többieknek. Mi a megyei önkormányzatot kaptok, s a Pajna Zoltánnal korábban készített interjút mutatták be a diákjaink. Ebéd után a helyi turisztikai egyesület képviseletében Vereb Csabáné vezette körbe a vendégeket a településen. Ezt követően került sor a tanárok munkaértekezletére.Az estét a vendég diákok a helyi pizzériában töltötték, ismerkedtek.

Kedden reggel a diákok tanórákon vettek részt, a tanárok pedig az első osztályba látogattak. Kertiné Ternován Ezsébet Bródi-Bálega Anna segítségével azt mutatta be, hogyan kezdik a kooperatív technikát alkalmazni. Öröm volt látni, hogy a kisdiákok egyáltalán nem voltak megilletődve, egyikük örömében átölelte az egyik észt tanárnőt és megpuszilta. Simonné Czentye Anikó a kooperatív technikákról tartott előadást, majd a csapat buszra szállt és Hodászra indult. Itt az Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvodában Csűrösné Klára óvodavezető  beszélt arról a speciális programról, mellyel a csak roma óvodások készülnek az iskolára. Cigány nyelven hallgattunk misét Kanyó Árpád  szolgálattevő vezetésével, majd a helyi roma közösség cigány töltött káposztát és kenyeret kínált. A program során a vendégek működés közben is látták az egyház roma integrációs tevékenységét. A délutánt Máriapócson töltöttük. A kegytemplom meglátogatása után a nemzetiségek házában Orosz Rita beszélt tevékenységükről. A diákok közös bowlingozással folytatták a napot a vendéglátó családokkal közösen.

Szerdán délelőtt különvált a diákok és tanárok programja. Az előbbiek Káli Anna és Csordásné Meszesán Irén vezetésével olyan sapkát készítettek, melyen valamennyi résztvevő ország nemzetiségének jellegzetes virágszimbóluma rajta van. Ezt megelőzően a diákok bemutatták egymásnak saját országuk legnagyobb létszámú nemzetiségét. A tanárok közös tanításon vettek részt. Ez az egyik legkülönlegesebb része a programnak. Az előzetes közös felkészülés után a vendéglátó ország egy tanára, valamelyik vendég ország tanárával tanít közösen egy osztályban. Így a spanyolok angol órát tartottak Kökényesi Alexandrával a 4.b osztályban, Koleszár Tímea a 6. a kezdő angol csoportjában tanított az észt kolléganőkkel, Bollók Nikolett a másodikosoknak tartott fejlesztő órát a szintén fejlesztő tanár szlovénokkal, Simonné Czentye Anikó és a cseh kollégák hittan órát tartottak. A Finnországban megismert Word Café módszert alkalmazta Demeter Ágnes, amikor osztályában foglalkozásokkal, az ahhoz szükséges tanulmányokkal és képességekkel ismerkedtek a finn kollégákkal közösen. Megtudták a diákok mire van szükség, ha szakácsok, óvodavezetők, üzletemberek vagy tanárok akarnak lenni. Az interjú alanyok, Feróné Józsefné,  Pósán Ferencné, Gugg Zsolt és a finn kollégák voltak.

Az iskola által biztosított sokrétű integrációs lehetőségről beszélt Koleszár Tímea, majd a tanárok két csoportban meglátogattak egy-egy nevelőszülős és roma családot. Megtapasztalhatták, honnan jön diákjaink egy része. Ezt követően a Zrínyi utcán a nevelőotthonban találkozott a két csoport, ahol a ház vezetője Bagi Zsuzsa, valamint Kerti Jánosné beszélt a lakásotthonok működéséről, feladatairól.

Délután a helyi tanoda programjait mutatta be Horváthné Szabó Tünde vezető. A diákok ezt követően Debrecenbe kirándultak.

Este a tanárok közös vacsorán vettek részt, ahol egy volt roma diákunk Tordai Zoltán mesélt a sikeres életútjáról, gyökereiről és csodálatos hegedűjátékával elvarázsolta a vendégeket.

Csütörtökön a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumba látogattunk, ahol két egyetemista beszélt a kollégium nyújtotta lehetőségekről, majd a metropólia tevékenységét és az épületét ismerhettük meg Domonkos Zsolt segítségével.

Este búcsúvacsorára került sor az iskolában. A vendéglátó családok és diákok, az iskola dolgozói, Pajna Zoltán a megyei önkormányzat vezetője és Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya hallgatta citerásaink bemutatóját, melyre Szabó Mihályné készítette fel őket, volt erasmusos diákunk, a ma már orvostanhallgató Horváth Adél énekét, két roma tanulónk zenejátékát. Sor került a látogatási dokumentumok átadására, melyet, csakúgy mint a hét és a búcsúvacsora teljes megjelenését Káli Anna tervezett. A magyaros vacsora elfogyasztása után, melyet iskolánk konyhásai készítettek érsek atya vágta fel hagyományosan a gyönyörűen díszített és Csordásné Meszesán Irén által készített tortákat. A vendégek teljes ellátását Bűte Anita gazdasági vezető szervezte.

A pénteket Budapesten töltöttük. A korai indulást követően a magyar parlamentben tettünk látogatást. Délben az Európai Unió Erasmus+ programért felelős biztosa dr. Navracsics Tibor fogadta csoportunkat az Európa Pont épületében Budán, és beszélt a diákoknak és a tanároknak az előttük álló lehetőségekről.

Vendégeink sok élménnyel és tapasztalattal mentek haza. Nemcsak kollégákat, helyi diákokat és tanárokat, hanem barátokat is hagytak itt.

Illés Gabriella

1
1
Aperture: 5Camera: NIKON D3200Iso: 2200
« 1 A 51 »