Járványügyi intézkedések

Tisztelt Szülők!

A  2020/21-es tanévben a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában a járványügyi veszélyhelyzet idején az alábbi INTÉZKEDÉSI TERV lép életbe.

  1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

1.1.Intézményeinkben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk és továbbra is végzünk. (Tanulói bútorzat, ebédlői bútorzat, mellékhelyiségek, kilincsek, taneszközök fertőtlenítése, stb.) A technikai személyzet munkáját rendszeresen ellenőrizzük.

  1. Az intézmények látogatása

2.1. A nevelési-oktatási intézményünkbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló léphet be.

2.2. Az intézményükben végzett nevelő-oktató munkában, a működtetésben csak egészséges, tünetmentes dolgozók vehetnek részt.

2.3. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú merül fel.

2.4. A szülők az iskola épületébe csak az intézményvezető engedélyével léphetnek be.

  1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

3.1 Igyekszünk minden iskolában tanuló és dolgozó számára biztonságos környezetet kialakítani. Ezért a belépéskor kötelező a maszk, a hőkamerás lázmérés és a kézfertőtlenítő használata.

3.2. Kérjük, legyen a gyermeknél arcmaszk, mert kötelező a maszk használata a belépést követően mindenhol a tanterembe való belépésig: a folyosón, az udvaron, az iskolai rendezvényeken.

3.3. Amennyiben egy gyermeknél az intézményben fertőzés tünetei észlelhetők, ill. a homlokon történő testhőmérő mérése alapján magasabb értéket mérünk, haladéktalanul el kell őt különíteni, és az iskolaegészségügyi orvos az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A gyermek az iskolába – hasonlóan, mint más megbetegedések esetén – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

3.4. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik orvos által igazolt tartós betegsége miatt, és az erről szóló igazolást bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekinthető, ha a gyermek hatósági karanténba kerül. Ezekben az esetekben a tanuló a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartás és számonkérési forma mellett rész vehet az oktatásban az otthona elhagyása nélkül.

3.5. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

3.6.  Kérjük bejelenteni az osztályfőnöknek, ha a gyermek külföldön tartózkodott. A tanuló csak az orvosi igazolások bemutatását követően jöhet iskolába.

 

 

  1. Étkeztetésre vonatkozó szabályok

4.1. Étkezés előtt és után, valamint mosdóhasználatkor alapos kézmosás szükséges.

4.2. Kérjük a szülőket, hogy lehetőleg az iskola által biztosított tízórait, ebédet és uzsonnát rendeljék meg gyermekeiknek.

Akik nem az iskola által biztosított ételt kívánják igénybe venni, lehetőleg otthon készített ételt hozzanak magukkal.
Természetesen az iskolába be lehet hozni boltban vásárolt élelmiszert is. Nem tiltjuk a csomagolt péksüteményeket, tejszeletet, szendvicseket sem. Amit kérünk ezzel kapcsolatban, hogy a gyermek ne kínálja társait ezekkel!
Vannak élelmiszerek, amelyek behozatalát a járványügyi helyzetre való tekintettel korlátozunk. Ilyenek a chipsek, zacskós cukorka, csokoládé, különböző üdítő italok, amelyekből egymást kínálgathatják. Kérjük, hogy ilyen élelmiszereket ne hozzanak a gyerekek magukkal!

4.3. Az iskola az étkeztetésre vonatkozó szabályokat a törvényben előírtak szerint szigorúan betartja.

  1. Iskola-egészségügyi ellátás szabályai

5.1 Iskolánk felkészült a munkarend átalakítására, kialakítja saját protokollját, és kész annak betartására. Követjük az OH honlapján közzétett módszertani ajánlást, és tájékoztatjuk a szülőket.

5.2 Az intézményben a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát nevelési-oktatási célból nem látogathatják.

  1. Iskolánkkal kapcsolatos egyéb információk

6.1.  A testnevelés felszerélesekkel kapcsolatosan a javaslatunk továbbra is az, hogy minden nap vigyék haza és lehetőleg gyakrabban mossák ki vagy cseréljék a tornapólókat és nadrágot. Akinek ez gondot okoz, természetesen hagyhatja az iskolában, de hétvégére számukra is kötelező hazavinni.

6.2.  A szülői értekezletek megtartása csak a járványügyi előírások betartása mellett lehetséges. Az osztályfőnökök jelzéssel lesznek ezzel kapcsolatban.

6.3. Amennyiben szükséges, az intézményvezetés szívesen áll rendelkezésére előre telefonon, e-mailen egyeztetett időpontban.

Nyomatékosan kérjük a tisztelt szülőket, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak (www.kormany.hu, www.oktatas.hu ) és kövessék figyelemmel  az iskola honlapján megosztott információkat. Idei mottónk üzenete erősítsen meg minket, és kérjük az Isten szerető kegyelmét az intézményünkben a 2020/21-es tanévet megkezdő minden gyermekre, szülőre, pedagógusra, dolgozóra!

Áldása legyen rajtunk! Figyeljünk magunkra, vigyázzunk egymásra!

 „Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem”. Jn.10,14

Nyíracsád, 2020. augusztus 31.

 

Garda László

intézményvezető