Kedvezményes étkeztetés

A normatív étkezési térítési díjkedvezmény mértéke a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a

b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézmény térítési díj 50%-a

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézmény térítési díj 50%-a

 

Az igénylőlap mellékleteként elfogadható igazolások a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a alapján:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat
  • három- vagy többgyermekes családok esetén a fizetésre kötelezett nyilatkozata a gyermekek számáról, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló MÁK hatósági bizonyítvány

Gyvt. 151. § (10): A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni                                                             a) a tizennyolc éven aluli,

b, a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton                       tanuló, valamint

c, életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

  • tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat és szakorvosi igazolás
  • fogyatékos gyermek, tanuló esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye

Az igénylő, normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az étkeztetést biztosító intézmény (4262 Nyíracsád, Szatmári út 8) gazdaságági vezetőjénél.